Beste ambassadeur CVM 2015

Door de voortdurende aandacht en inzet van De Lelie én met medewerking van haar opdrachtgevers om verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche in praktijk te kunnen brengen en actief uit te dragen, hebben wij met trots de oorkonde voor beste code ambassadeur 2015 op 14 januari 2016 van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche in ontvangst mogen nemen.
Vér voor het bestaan van de gedragscode kende onze bedrijfsfilosofie al deze werkwijze, i.c. maatschappelijk en verantwoord ondernemen. Dit telt ook voor het OSB-keurmerk welke wij als een van de eerste schoonmaakprofessionals sinds invoering in 2013 hebben weten te behalen. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag en het OSB keurmerk geven extra handvatten aan om ook onze gedachtegang van oudsher verder te kunnen uitdragen.
Natuurlijk zijn wij hier erg trots op en wensen als schoonmaakorganisatie op het hoogste niveau te blijven ontzorgen.
Met het vooruitzicht naar 2019 en hiermee het 100-jarige bestaan is dit de ultieme bekroning op ons werk.
We blijven continue streven naar verbetering van onze diensten en processen en daar komen veel meer zaken dan louter de primaire dienstverlening op locatie bij aan de orde.
Aandacht, service, passie en het werken met enthousiaste teams zijn belangrijke uitgangspunten om klanttevredenheid te bereiken én nog belangrijker te behouden.
Kortom De Lelie zit in ons DNA en onze front- en backoffice staan daar voortdurend klanten, medewerkers mee ter zijde.
Wilt u ook ontzorgd worden?
Raadpleeg dan onze website voor de mogelijkheden www.delelieschoonmaak.nl en vul uw offerteverzoek in.
Uiteraard kunt u ook mailen info@delelieschoonmaak.nl of bellen op 073 6215266.
Rest ons om alle relaties die aan het behalen van dit resultaat hun medewerking hebben verleend te bedanken en wensen wij al onze toekomstige relaties ook een maatschappelijk en verantwoord ondernemen toe.