Kwaliteit van deze tijd

De opdrachtgevers van De Lelie verlangen bij elke klus naar de beste kwaliteit. Wij maken deze verwachting 24/7 waar. Niet alleen om de belofte die wij aan onze klanten doen na te komen, maar ook omdat dit een aantoonbaar gerealiseerd doel van ons is.

Ons motto ‘kwaliteit van deze tijd’ maken wij waar door onze werkwijze te baseren op een aantal aspecten. We bieden u op eenvoudige en efficiënte wijze inzicht in de kwaliteit van de bij u uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden door gebruik te maken van logboeken, planningsoverzichten, methodieken voor kwaliteitsbewaking, ons Dagelijks Controle Systeem (DKS) en VSR-KMS Kwaliteitscontroles.

– Logboeken

In het logboek, dat in de werkkast of bij de receptie bewaard wordt, vermeldt de medewerker op welke tijden/dagen het werk is uitgevoerd en eventuele bijzonderheden. Het logboek biedt tevens voor de opdrachtgever de mogelijkheid om opmerkingen/wensen te noteren, die de medewerker dan tijdens het eerstvolgende bezoek uitvoert. De kwaliteitscontroleur brengt een periodiek bezoek aan het object/complex en controleert het logboek op bijzonderheden. Aan de hand daarvan volgt, indien nodig, feedback naar de medewerker en de opdrachtgever.

– Planningsoverzichten

De planningsoverzichten van De Lelie maken duidelijk wat er wanneer gereinigd dient te worden. Deze overzichten worden zichtbaar opgehangen in het object/complex. Indien de opdrachtgever dat wenst tekenen onze medewerkers de overzichten na het verrichte werk.

– Kwaliteitsbewaking/objectcontrole

De methodieken voor kwaliteitsbewaking passen we op een deskundige en verantwoorde manier toe. Daarnaast krijgen onze medewerkers regelmatig scholing en instructie op het hoogste niveau. Dit stelt hen in staat om continu de gewenste kwaliteit te leveren én te waarborgen. Bovendien bestaat er voor onze opdrachtgevers de mogelijkheid om een voortgangscontrole te laten doen die eveneens de kwaliteit waarborgt.

– Dagelijks Controle Systeem

De schoonmaakprestaties die wij leveren checken we op basis van ons Dagelijks Controle Systeem (DKS), dat direct inzicht geeft in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden. Deze check wordt persoonlijk uitgevoerd door de directe leidinggevende van het object. Bij afwijkingen zorgt de leidinggevende uiteraard nog tijdens het schoonmaakproces voor gepaste bijsturing.

– VSR-KMS Kwaliteitscontrole

Om de geleverde kwaliteit te kunnen testen voeren we bij De Lelie niet alleen dagelijkse controles, maar ook periodiek objectieve metingen uit. Onze controleurs doen dat op basis van het kwaliteitmeetsysteem VSR-KMS Kwaliteitscontrole. Zij zijn hiermee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud op één of meerdere objecten.