OSB Keurmerk / NEN4400-1

Als een van de eerste bedrijven heeft De Lelie het OSB-keurmerk behaald. Het per 1 januari 2013 verplicht gesteld keurmerk voorziet U van een gegarandeerde goede kwaliteit en goed werkgevers- en werknemersschap. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar www.osb-keurmerk.nl.

De belangrijkste kenmerken van het keurmerk omvatten:
1. Code verantwoordelijk marktgedrag:
Doelstelling van de code is onder andere de verbetering van de kwaliteit van de gehele branche en de verbetering van de arbeidsomstandigheden van schoonmakers.
2. OSB schoonmaakspecifieke eisen
Gericht op de communicatie met medewerkers, kwaliteitsborging van werkzaamheden, het beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering en het naleven van de CAO.
3. NEN 4400-1 norm
Door het behaalde keurmerk is de registratie in het register van de SNA (stichting normering arbeid) een feit en biedt u extra zekerheid bij:
– Identificatie van de onderneming;
– Aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
– Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
– Uitvoering van ID-controle en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid;
– Voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.