Privacy Policy

AVG verklaring 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Op basis daarvan heeft De Lelie b.v. een privacy statement opgesteld met de daaraan te houden procedures om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen datalekken. De verklaring is verkrijgbaar onder downloads; AVG-verklaring. Zowel vóór als ná de komst van de verklaring doet De Lelie er alles aan om uw persoonsgegevens goed en veilig te beschermen. Nu met de komst van de AVG wordt data uitsluitend in overeenstemming met deze Algemene Verordening Gegevensbescherming in onze organisatie verwerkt. Bovendien kan zodra procedures wijzigen de verklaring c.q. privacy statement hierop geactualiseerd worden. Het meest actuele privacy statement en AVG-verklaring vind u altijd op onze website.

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van De Lelie B.V.. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door De Lelie B.V. enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

De Lelie B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van De Lelie B.V.. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van De Lelie B.V. is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Lelie B.V.. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Cookies

De website van De Lelie B.V. maakt mogelijk gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal u de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van De Lelie B.V. verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van De Lelie B.V. zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij De Lelie B.V. werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@delelieschoonmaak.nl

Gebruik van bekomen informatie

De Lelie B.V. kan uw verkregen gegevens gebruiken om De Lelie B.V. nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van De Lelie B.V. zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van De Lelie B.V. bevat links naar andere sites. De Lelie B.V. oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van De Lelie B.V. de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van De Lelie B.V. heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

De Lelie B.V. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.